benjawan@envirservice.co.th +66(0)2-9435814-5

    ข่าวสาร/กิจกรรม


    • ทำบุญกฐินประจำปี 2565

    “ดร.ภาสกร สามล" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีอุทุมพร(หลวงพ่อจ้อย) จ.นครสวรรค์
          วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.ภาสกร สามล ในนามบริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัดร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ 5 โรงพยาบาล และสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ณ วัดศรีอุทุมพร(หลวงพ่อจ้อย) จ.นครสวรรค์

    Responsive image