Envir Service

บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทนำเข้าจำหน่ายเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการเช่า ซ่อมบำรุง สอบเทียบเครื่องมือ ให้คำปรึกษาวิชาการ เน้น บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ

...
...
...
...
...
...

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

  • 1. จำหน่ายเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้าน มลพิษทางอากาศ งานน้ำ งานอาชีวอนามัย
  • 2. ให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของลูกค้า
  • 3. ให้บริการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • 4. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • 5. ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ

บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัด 42 ซอยรามอินทรา 14 แยก 9 แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-943-5814-5 แฟ็กซ์ 02-943-8201 E-mail: benjawan@envirservice.co.th