บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

main logo

• นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Sound Level Meter Brand. ACO CESVA and Tenmars / Gas Detector / Lux Meter Brand. Tenmars / Heat Stress Monitor WBGT Brand.Quest and 3M / Personal Pump Brand. SKC and Gilian / Flue Gas Analyzer Brand. Telegan / Wind Speed and Wind Direction Brand. NRG and YOUNG/ Vibration Brand. Instantel และอื่น ๆ

• ให้บริการเช่าเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Sound Level Meter, Lux Meter, Gas Detector, NO2 Analyzer, CO Analyzer, SO2 Analyzer, Ozone Analyzer, Wind Speed and Wind direction , Flue Gas Analyzer , TSP , PM-10 , Vibration , Stack Sampling และอื่น ๆ
• ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บริการ Mobile Car สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ

slide01
slide02